Wezwanie do zapłaty. Jak je skutecznie napisać?

Wezwanie do zapłaty to ostatni krok przed walką z dłużnikiem w sądzie. Dlatego warto, żeby żądanie zapłaty było skuteczne. Jak to osiągnąć? O tym w drugiej części artykułu. Z tekstu dowiesz się m.in., jak napisać wezwanie do zapłaty, co może być żądaniem zapłaty oraz jak sprzedać dług, jeśli wezwanie nie przynosi efektu.

Wezwanie do zapłaty jest jedną z form windykacji.

Wezwanie do zapłaty. Co to jest i jakie zadania spełnia

Wezwanie do zapłaty (nazywane też żądaniem spłaty, monitem albo przedsądowym wezwaniem do zapłaty) to pismo, które wysyłane jest przez wierzyciela do dłużnika. Taki dokument należy obowiązkowo wysłać do dłużnika, zanim wierzyciel zdecyduje się dochodzić swoich praw w sądzie. Wynika to z art. 187 kodeksu prawa cywilnego. Artykuł ten mówi m.in. o wymaganiu informacji dotyczącej tego, czy strony sporu podjęły wcześniej próbę mediacji. Jeśli nie było takiej próby - czyli polubownego załatwienia sprawy i wysłania wezwania do zapłaty - sąd będzie żądał wyjaśnień, dlaczego nie było żadnych mediacji. Poza funkcją zabezpieczenia interesów wierzyciela w razie procesu żądanie zapłaty spełnia też inne zadania. Jakie?

 • przekazanie dłużnikowi informacji o istnieniu długu i wysokości zobowiązania,
 • poinformowanie o konsekwencjach, jakie nastąpią, jeśli dłużnik nie wywiąże się ze swojego zobowiązania,
 • określenie terminu, do którego dłużnik musi zapłacić swój dług,
 • odtworzenie możliwości polubownego załatwienia sprawy nieoddanego długu,
 • zagwarantowania dwóch elementów: wiarygodności konsekwencji oraz ugody między stronami.

Wiele osób zastanawia się, kiedy wysłać wezwanie do zapłaty. Polubowne wezwanie wysyła się w momencie, w którym wcześniejsze powiadomienia (telefony, upomnienia, maile) nie odniosły skutku. Jest to ostatni krok do polubownego rozwiązania sprawy przed wkroczeniem na drogę sądową. Od 1.01.2016 r. (wejścia w życie przepisów o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów) wysłanie wezwania jest obowiązkowe.

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

W internecie można znaleźć kilka popularnych wzorów wezwań do zapłaty, niestety zazwyczaj tak konstruowane pisma są nieskuteczne. Dlatego, że znajduje się na nich samo żądanie spłaty wraz z określeniem terminu. Brakuje tam jednak takich informacji, jak m.in. konsekwencje - czyli określenie, co się stanie, jeśli dłużnik nie zastosuje się do wezwania oraz informacji o możliwości polubownego rozwiązania sporu. Jak poprawnie i skutecznie napisać przedsądowe wezwanie do zapłaty? Należy uwzględnić w nim następujące elementy:

 1. dane dłużnika i wierzyciela,
 2. podstawę prawną, na której oparte jest roszczenie zapłaty - np. umowa z firmą pożyczkową,
 3. informację o niespłaconym długu oraz jego wysokości,
 4. jeśli pojawiły się odsetki (np. w firmie pożyczkowej, a nie u osoby prywatnej) - wysokość odsetek za opóźnienie,
 5. numer konta bankowego lub określenie sposobu, w jaki pieniądze mają być oddane przez dłużnika,
 6. określony, ostateczny termin spłaty długu,
 7. określenie konsekwencji niezastosowania się do żądania (np. wpisanie do baz dłużników, wystąpienie na drogę sądową).

Treść polubownego wezwania do zapłaty powinna być jasna i przejrzysta oraz nie pozostawiać odbiorcy żadnych wątpliwości w interpretacji otrzymanego wezwania. Niektórzy nie chcą sami pisać żądania do zapłaty z obawy, że zrobią to źle i wolą zlecić przygotowanie wezwania firmie windykacyjnej lub innej osobie (np. księgowej w firmie). Nalezy jednak pamięać, że większośc firm oraz księgowych również korzysta ze “sprawdzonych” wzorów.

Wzór wezwania do zapłaty - jak powinien wyglądać?

Przykładowe żądania zapłaty, które znajdują się w internecie są oczywiście poprawne, jednak często bywają zupełnie nieskuteczne. Wynika to z tego, że nie zawierają w sobie wszystkich wymaganych informacji - najczęściej nie ma na nich opisu konsekwencji braku spłaty oraz informacji o chęci polubownego rozwiązania sporu. Standardowy wzór wezwania do zapłaty - z którego raczej nie warto korzystać - zawiera w sobie:

 • dane dłużnika, dane wierzyciela,
 • określenie sumy długu (w przypadku pieniędzy) lub przedmiotu i jego wartości,
 • określenie terminu spłaty,
 • numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana należność.

W niektórych wzorach znajduje się nieco więcej podpunktów - np. informacja o konsekwencjach, jednak zazwyczaj informacje we wzorach wezwań do zapłaty są niepełne. W związku z tym wysyłając żądanie na podstawie wzoru wierzyciel sam powoduje, że wezwanie do zapłaty może być nieefektywne.

Jak wysłać wezwanie do zapłaty?

Kiedy mamy już poprawnie napisane żądanie spłaty, należy je skutecznie dostarczyć do dłużnika. Żeby wezwanie do zapłaty odniosło pożądany efekt, najlepiej użyć wszystkich dostępnych możliwości wysłania informacji/pisma. Rodzaje wezwań do zapłaty:

 1. Tradycyjne - listowne.
 2. SMS-owe wezwanie.
 3. Online - w formie mailowej.

Wysłanie wszystkich na raz daje większą szansę, że dłużnik nie będzie w stanie zignorować żądania spłaty i grożących mu konsekwencji. Warto pamiętać, że wysyłając tradycyjne pismo należy wybrać list polecony z potwierdzeniem odbioru. Dłużnik nie będzie wtedy mógł tłumaczyć się w sądzie, że przedsądowe wezwanie do zapłaty wcześniej do niego nie trafiło. Wezwaniem do zapłaty jest też faktura VAT, jeśli zawiera w sobie:

 • informację o sposobie zapłaty,
 • informacje o wymaganym terminie spłaty.

Wezwanie do zapłaty nie działa? Czas na sprzedaż długu

Jeśli przedsądowe wezwanie do spłaty nie odniosło efektu, wierzyciel może spróbować odzyskać pieniądze jeszcze na dwa sposoby.

 1. pierwszy to sprzedaż długu,
 2. drugi to wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego skierowana do sądu.

Postępowanie sądowe w takich sytuacjach zazwyczaj kończy się wygraną na rzecz wierzyciela, ale nie każdy chce korzystać z drogi sądowej. Dla takich osób wyjściem jest pierwsza opcja, czyli sprzedaż długu firmie windykacyjnej. To szansa na odzyskanie choć części straconych pieniędzy. Jak sprzedać dług? Można m.in. wystawić go na giełdzie wierzytelności. To giełda, w której każdy może kupić dług - zarówno firmy, jak i osoby prywatne. W ten sposób to ktoś inny staje się wierzycielem, a dłużnik nie musi wyrazić na to zgody, ale powinien zostać o tym poinformowany. Sprzedając dług można też skorzystać z opcji faktoringu.

Zawezwanie do próby ugodowej. Sposób na to, jak odzyskać pieniądze

Wezwanie do zapłaty może skutkować sprawą o zawezwanie do próby ugodowej w sądzie. Postępowanie tego rodzaju prowadzone jest przez właściwy sąd rejonowy i daje dłużnikowi i wierzycielowi szansę do negocjacji. Zawezwanie do próby ugodowej powinno zakończyć się ugodą między stronami oraz oddaniem długu wierzycielowi.

Wezwanie do zapłaty- jak uniknąć?

Najprostszym sposobem jest terminowe spłacanie zobowiązań. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie było to możliwe, należy skontaktować się z wierzycielem w celu polubownego rozwiązania sporu. Unikanie kontaktu nie sprawi, że wierzyciel zrezygnuje z odzyskania swojej należności. W momencie, kiedy dana osoba otrzyma jednak wezwanie do zapłaty powinna się do niego jak najszybciej zastosować - inaczej sprawa będzie mieć dalsze konsekwencje. Te jednak mają swoje granice. Co może windykator? Dłużnik powinien wiedzieć, że firma windykacyjna ma inne uprawnienia niż komornik. W skrócie - windykator to nie komornik. Mimo tego kontakt z obiema instytucjami może być nieprzyjemny, dlatego lepiej do niego nie doprowadzać.

Darmowe pożyczki
LendOn
3000 zł / 45 dni
Extraportfel
2900 zł / 45 dni
Netcredit
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
8000 zł / 40 dni
Kuki.pl
3000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
Ale gotówka
2000 zł / 30 dni
Wandoo
2500 zł / 30 dni
Finbo
3000 zł / 30 dni
Polożyczka
2000 zł / 30 dni
Halopożyczka
2000 zł / 30 dni
Zylion
1500 zł / 30 dni
Miloan
2500 zł / 30 dni
Via SMS
1500 zł / 30 dni
Filarum
1000 zł / 30 dni
Tani Kredyt
3100 zł / 30 dni
Sloan
3000 zł / 30 dni
Szybka Gotówka
2000 zł / 30 dni
Alfa Kredyt
2000 zł / 30 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni

Dodaj komentarz

##   ##  ###  ######## ######## ######## 
###  ###  ## ##    ## ##    ##   ## 
#### #### ##  ##   ##  ##    ##   ## 
## ### ## ##   ##  ##  ######  ######## 
##   ## #########  ##   ##    ##  ##  
##   ## ##   ## ##   ##    ##  ## 
##   ## ##   ## ######## ######## ##   ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola