Zwrot prowizji bankowej – jak złożyć wniosek?

Prowizja bankowa jest jedną z podstawowych opłat, które bank pobiera od klienta podczas udzielania kredytu. Jest wyrażana w formie procentowej, a jej wysokość zależy od kwoty udzielonej pożyczki. W przypadku kredytów na najwyższe sumy, może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych! Czy można żądać zwrotu prowizji bankowej? W jakiej sytuacji banki dopuszczają taką możliwość? Zwrot opłat bankowych to bardzo istotny temat.

Zwrot prowizji bankowej tylko przy wcześniejszej spłacie kredytu

Podpisanie umowy kredytu gotówkowego wiąże się z akceptacją opłat, które są z nim związane. Całkowity koszt kredytu obejmuje przede wszystkim prowizję i oprocentowanie. W skrajnych przypadkach prowizja może dojść nawet do kilkunastu procent! Jej wysokość w dużym stopniu wpływa na ostateczną cenę kredytu, dlatego pytanie o możliwość zwrotu prowizji bankowej jest całkowicie zasadne.

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, kredytobiorcy mają prawo ubiegać się o zwrot prowizji bankowej. Wskazuje na to art. 49 ustawy: „W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą1”.

 

Banki na swój sposób rozumiały ten zapis. Ich zdaniem zwrotom mogły podlegać jedynie odsetki za niewykorzystany okres kredytu. Koszty za jednorazowe czynności lub usługi (takie jak opłaty przygotowawcze i administracyjne, w tym prowizja) były bezzwrotne. Taki sposób rozumienia nie był korzystny dla kredytobiorców, którzy coraz częściej składali skargi dotyczące kredytów konsumenckich. W związku z rozbieżną interpretacją przepisów, 16 maja 2016 roku Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydali stanowisko w tej sprawie.

Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdzają możliwość zwrotu prowizji bankowej

Rzecznik Finansowy wraz z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonali wspólnej interpretacji przepisów zawartych w ustawie o kredycie konsumenckim. Ich zdaniem: „Art. 49 ust. 1 ustawy należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego 2 kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę, z tymże wyjątkiem, iż redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu gotówkowego do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.2

Prezentowane stanowisko może być traktowane jedynie jako wskazówkę dla interpretacji przepisów. Rzecznik Finansowy i Prezes UOKiK nie mają właściwych kompetencji, aby móc tego wymagać.

Jak się okazuje, część banków nadal stosuje złe praktyki i narusza przepisy ustawy, co zmusza kredytobiorców do szukania pomocy w sądzie. Sprawdźmy, jakie są dokładne warunki proporcjonalnego zwrotu kosztów początkowych, aby wiedzieć, kiedy możemy dochodzić swoich praw.

Warunki zwrotu prowizji bankowej

Zwrot prowizji bankowej przysługuje każdemu kredytobiorcy, który:

 • zaciągnął kredyt konsumencki, którego wysokość nie przekracza kwoty 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska
 • zawarł umowę nie wcześniej niż 18 grudnia 2011 r. (data wejścia w życie ustawy o kredycie konsumenckim),
 • dokonał wcześniejszej spłaty kredytu,
 • zapłacił prowizję od kredytu.

Jak powinien wyglądać wniosek o zwrot prowizji bankowej?

W celu otrzymania od banku zwrotu prowizji, należy złożyć właściwy wniosek. Zawieramy w nim:

 • dane kredytobiorcy,
 • numer i datę podpisania umowy kredytowej,
 • numer rachunku bankowego, na który bank ma dokonać zwrotu,
 • prośbę o zwrot prowizji w związku z całkowitą wcześniejszą spłatą kredytu, z powołaniem się na art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim oraz wspólną interpretację tego artykułu przyjętą przez Rzecznika Finansowego oraz Prezesa UOKiK./li>

Składając wniosek o zwrot prowizji bankowej, warto dołączyć do niego potwierdzenie wcześniejszej spłaty kredytu. W razie uzyskania odmownej decyzji, mamy prawo złożyć wniosek do sądu i czekać na ostateczne rozstrzygnięcie naszego roszczenia.

Zwrot prowizji również przy konsolidacji kredytu

Zwrot prowizji dotyczy różnych rodzajów kredytów, również kredytu konsolidacyjnego, którego głównym celem jest zmniejszenie wysokości rat, a nawet kredytu na motocykl.

Na czym polega zwrot prowizji przy konsolidacji? Pokażemy to na przykładzie. Potrzebujemy pieniędzy na remont domu – pożyczamy od banku 100 000 zł na 10 lat i płacimy prowizję 10 proc. Po roku uznajemy, że inny bank oferuje nam lepsze warunki. Podpisujemy umowę na kredyt konsolidacyjny w wybranej instytucji finansowej, dokonując całkowitej spłaty pierwszego kredytu. W tym momencie powinniśmy otrzymać od banku zwrot 9000 zł. Jeśli tak się nie stanie, składamy reklamację, a w ostateczności kierujemy sprawę do sądu.

Prowizja bankowa równa 0 proc.? To możliwe

Jeśli nie chcemy martwić się o zwrot prowizji bankowej, prześledźmy ranking kredytów bankowych w poszukiwaniu kredytu bez prowizji! Jak się okazuje, takich ofert nie brakuje. Coraz więcej banków nie pobiera opłat z tytułu udzielenia finansowania.

Pożyczanie bez opłat charakteryzuje również sferę pozabankową. W tym przypadku znalezienie pożyczki online bez kosztów, a zatem również bez prowizji, jest dużo łatwiejsze. Tzw. pierwsza pożyczka za darmo na stałe weszła do oferty pożyczkodawców - warto o tym pamiętać!

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na kredyt czy pożyczkę, zawsze należy dokładnie czytać warunki umowy. Kredyt bez prowizji jest zwykle obwarowany szczególnymi warunkami. Zwolnienie z tej opłaty dotyczy np. wyłącznie kredytu dla nowych klientów, kredytu do lub powyżej określonej kwoty czy kredytu zaciąganego drogą online. Kiedy okaże się, że oferta nam odpowiada, złóżmy wniosek i cieszmy się dodatkowymi środkami na realizację swoich planów!


 1. Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim
 2. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, 16 maja 2016 rok, Warszawa
Darmowe pożyczki
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Finbo
5000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni

Dodaj komentarz

##   ##  ###  ######## #### ##   ## 
##   ##  ## ##  ##   ## ## ## ## ## 
##   ## ##  ## ##   ## ## ## ## ## 
##   ## ##   ## ########  ## ## ## ## 
##   ## ######### ##     ## ## ## ## 
##   ## ##   ## ##     ## ## ## ## 
 ####### ##   ## ##    #### ### ### 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze

dawid 2019-09-24 18:41:54 #3808
Jakie informacje oraz dokumenty potrzebują Państwo w celu podjęcia sprawy o zwrot prowizji bankowej ?
Odpowiedz