ERIF - kto trafia do bazy? Jak sprawdzić siebie?

Rejestr dłużników ERIF to jedna z pięciu najbardziej popularnych baz dłużników. Jej głównym zadaniem jest udzielanie i archiwizowanie informacji na temat dłużników - osób fizycznych bądź przedsiębiorców, którzy nie uregulowali zobowiązania na czas. Jak sprawdzić siebie lub kogoś w ERIF? Kto może korzystać z rejestru? Za co można trafić do ERIF? Jak usunąć wpis z ERIF? Zapraszamy do lektury!

ERIF - kto trafia do bazy? Jak sprawdzić siebie?
logo bazy dłużników ERIF. W artykule opisane jest jak sprawdzić czy widniejemy w raporcie i ewentualnie jak się z niego wypisać.

Rejestr dłużników ERIF - co to jest?

Co to jest ERIF? ERIF BIG to jeden z pięciu głównych rejestrów dłużników w Polsce. Powstał w 2003 r., a w 2004 r. znalazł się w gronie członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Głównym zadaniem ERIF BIG jest udzielanie informacji swoim klientom o ich wierzycielach. Działalność ERIF opiera się na przepisach prawnych określonych w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Baza działa pod nadzorem ministra właściwego ds. gospodarki.

W rejestrze dłużników ERIF, podobnie jak w KRD i BIG InfoMonitor  znajdują się informacje o dłużnikach i płatnikach, takie jak:

 • wysokość ich zadłużenia,
 • informacje o tym, kto jest wierzycielem danego zadłużenia,
 • informacje o tym, kto w ciągu ostatnich 12 miesięcy sprawdzał w BIG dane na nasz temat,
 • pozytywne informacje o zadłużeniach spłaconych w terminie.

ERIF - kto korzysta z informacji zamieszczonych w bazie?

Z informacji o niespłaconych zobowiązaniach finansowych bądź pozytywnych danych o ich uregulowaniu, które gromadzi ERIF, korzystają:

 • urzędy miast i gmin,
 • przedsiębiorstwa komunikacji publicznej,
 • stowarzyszenia i fundacje,
 • zakłady komunalne,
 • konsumenci,
 • firmy windykacyjne,
 • banki, pośrednicy kredytowi,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • operatorzy telewizyjni i telekomunikacyjni.

Jak sprawdzić siebie w ERIF?

Nie można sprawdzić czy ktoś jest dłużnikiem, jeśli dotyczy to innej osoby prywatnej. Do takich informacji mają wgląd instytucje finansowe. Sprawdzanie zadłużenia w ERIF na swój temat (lub na temat przedsiębiorcy) wymaga zalogowania w systemie infokonsument.pl.

Jak sprawdzić czy jestem dłużnikiem - krok po kroku:

 1. Najpierw trzeba wypełnić formularz rejestracyjny na stronie Infokonsument, a potem założyć konto zgodnie z wytycznymi podanymi po kolei na stronie.
 2. Potem wystarczy zalogować się na swoje konto i na stronie znaleźć zakładkę “sprawdź siebie”.
 3. Następnie należy pobrać raport, klikając przycisk “sprawdź/wykonaj”.

Tak wygenerowany raport jest bezpłatny. Raporty są udostępniane w ERIF natychmiast po złożeniu zapytania i dostępne na koncie danej osoby przez 90 dni. ERIF udostępnia też opcję automonitoringu, czyli automatycznego powiadamiania klienta o wszystkich zmianach w raporcie na jego temat. To dobry sposób kontrolowania czy ktoś nie wziął na nas pożyczki. Automonitoring uruchamia się ręcznie i bezpłatnie z poziomu własnego konta w ERIF. Zarejestrowany użytkownik ma prawo do bezpłatnego monitorowania swojej sytuacji w bazie Erif co 6 miesięcy.

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą bądź reprezentują firmę, korporację, instytucję czy jednostkę samorządową, mają obowiązek podpisania umowy określającej warunki współpracy, jeżeli chcą dokonać sprawdzenia danego podmiotu w bazie ERIF.

Jak sprawdzić firmę w ERIF?

ERIF BIG to baza, która gromadzi informacje zarówno na temat osób prywatnych jak i tych, które prowadzą działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy zostają umieszczeni w rejestrze, jeżeli zalegają ze spłatą w wysokości min. 500 zł przez co najmniej 60 dni. Proces sprawdzania firmy w ERIF BIG odbywa się na podobnych zasadach, które mają miejsce przy weryfikacji osoby fizycznej. Należy:

 • dokonać bezpłatnej rejestracji w serwisie infoKonsument.pl,
 • po aktywacji konta, konieczne jest zalogowanie się w serwisie,
 • ostatni etap to pobranie raportu na temat danej firmy (w tym celu konieczne jest wprowadzenie numeru NIP firmy).

Każdy, kto posiada NIP danego przedsiębiorstwa, może poddać weryfikacji interesującą go firmę. Raport zostaje wygenerowany natychmiast po wysłaniu zapytania. Jest dostępny na koncie zarejestrowanego użytkownika przez 90 dni.

Włączenie funkcji Automonitoringu pozwoli na ciągłą kontrolę danego przedsiębiorcy. Ułatwi to monitorowanie jego płynności finansowej na bieżąco. Jeżeli sytuacja właściciela firmy ulegnie zmianie, zarejestrowany użytkownik otrzyma informację od ERIF BIG.

Raport jednolity w ERIF BIG - dostęp do informacji gromadzonych przez wszystkie BIG

Osoba, która szuka informacji odnośnie do danej osoby fizycznej czy przedsiębiorcy, powinna skorzystać z Raportu jednolitego. To wygenerowany przez bazę dokument, który posiada wiele zalet. Można do nich zaliczyć:

 • dostęp do informacji gospodarczych, które gromadzą wszystkie BIG-i w Polsce,
 • większe bezpieczeństwo współpracy z daną osobą,
 • oszczędność czasu, który trzeba byłoby przeznaczyć na szukanie informacji w innych bazach,
 • ograniczone koszty pozyskiwania informacji z baz dłużników.

Jak usunąć wpis z ERIF?

Podobnie jak w innych bazach dłużników, usunięcie wpisu z ERIF wiąże się ze spłaceniem długu. Jeśli zobowiązanie zostanie uregulowane, wtedy wierzyciel ma obowiązek zgłosić ten fakt, a ERIF w ciągu 14 dni zaprzestaje ujawniania informacji o tym zobowiązaniu. Nie można wymazać wpisu z ERIF bez spłacenia swoich długów.

Warto jednak sprawdzić czy wierzyciel, który odzyskał swoje pieniądze, dopilnował obowiązku rozpoczęcia procedury usunięcia wpisu. Co ważne, informacja o tym, że byliśmy dłużnikami, może być przetwarzana jeszcze do celów statystycznych w zakresie określonym w ustawie (i wyłącznie do tego).

Kto może trafić do rejestru dłużników Erif?

W rejestrze ERIF mogą się znaleźć długi:

 • osób fizycznych,
 • firm,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych,
 • organizacji.

Umieszczenie dłużnika w ERIF BIG jest związane z trzema różnymi trybami przekazywania informacji. Wyróżnia się:

 • zobowiązanie dłużnika będącego konsumentem,
 • zobowiązanie dłużnika niebędącego konsumentem,
 • zobowiązanie uregulowane terminowo, czyli informację pozytywną.

Zobowiązanie dłużnika będącego konsumentem jest określone przez przepisy prawne, głównie z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów, które opisuje art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego. Osoba ta jest umieszczana w bazie, jeżeli jej zobowiązanie finansowe wynosi min. 200 zł, a uregulowanie płatności powinno nastąpić min. 30 dni temu.

Zobowiązanie dłużnika niebędącego konsumentem określają przepisy prawne z tytułu umowy wiążącej się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Umieszczona w bazie osoba powinna posiadać zobowiązanie w wysokości min. 500 zł, którego termin płatności upłynął min. 30 dni wcześniej.

Pozytywne informacje w erif - zobowiązania uregulowane terminowo

Oprócz informacji negatywnych, dotyczących nieuregulowanych zobowiązań finansowych, w ERIF BIG znajdują się również informacje pozytywne. Zobowiązanie uregulowane terminowo określają przepisy prawne. Powstało ono z tytułu umowy o kredyt konsumencki, z umów, które opisuje art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego oraz z tytułu umowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wpis w ERIF BIG jest umieszczany na określonych warunkach. Wierzyciel przekazuje do wiadomości informacje gospodarcze o wywiązywaniu się z zawartych umów:

 • na wniosek osoby, której dotyczy zobowiązanie w terminie 14 dni od momentu złożenia przez nią wniosku,
 • z własnej inicjatywy, po uzyskaniu zgody zainteresowanej osoby, w terminie 14 dni od momentu wywiązania się z zobowiązania finansowego.

W jaki sposób wpisać dłużnika do ERIF?

Żeby wpisać dłużnika do ERIF, trzeba najpierw zawrzeć z tym biurem umowę o udostępnianie informacji gospodarczych. Cały proces powinien być zgodny z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Należy też spełnić określone formalności - m.in. posiadać dowód długu (np. umowę z dłużnikiem i wezwania do zapłaty oraz orzeczenie sądu). Kolejnym krokiem jest aktywacja konta w serwisie infoKonsument.pl.

Potem już wystarczy:

 • zalogować się do swojego konto w ERIF,
 • wejść w zakładkę “dopisywanie,
 • wybrać odpowiednią do sytuacji opcję: “osoba fizyczna’ lub “podmiot gospodarczy,
 • wypełnić formularz na stronie.

Wpisując dane dłużnika do ERIF, trzeba podać dane dotyczące tytułu wykonawczego:

 • nazwę i siedzibę sądu,
 • datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego zobowiązanie.

Cesja wierzytelności, zmiana wieryciela a wpis w ERIF

Co dzieje się z wpisem zamieszczonym w bazie ERIF, jeżeli doszło do cesji wierzytelności danego zobowiązania finansowego? Wtedy to zbywca wierzytelności, czyli wierzyciel pierwotny ma obowiązek przekazania informacji do bazy ERIF o scedowanej wierzytelności. Nabywca wierzytelności, czyli wierzyciel wtórny, może w terminie dwóch tygodni zgłosić się do ERIF BIG w celu dokonania aktualizacji danych informacji poprzedniego wierzyciela. Jeżeli taka sytuacja nie będzie miała miejsce, dane zostaną usunięte z rejestru w ciągu 14 dni.

Bazy dłużników ERIF. Zalety sprawdzenia dłużnika

Banki i inni pożyczkodawcy sprawdzają wnioskujących o pożyczkę w bazach dłużników, w tym - w ERIF. Banki w szczególności patrzą na zdolność kredytową klienta i jego scoring BIK. Natomiast niektóre firmy pożyczkowe, nawet mimo złej historii kredytowej, gotowe są udzielić pożyczki bez baz ERIF.

Instytucje finansowe mają więc dostęp do informacji w ERIF BIG - a jak z kolei sprawdzić czy ktoś jest dłużnikiem lub jak sprawdzić ERIF pod kątem własnej historii kredytowej? Przede wszystkim należy podkreślić, że osoby prywatne mają dostęp do informacji o dłużnikach tylko w następującym zakresie:

 • mogą pobrać raport na swój temat,
 • mogą pobrać raport na temat wybranego przedsiębiorcy (np. w celu sprawdzenia go przed rozpoczęciem współpracy).

Z rejestru dłużników ERIF BIG w 2018 roku (do chwili obecnej) pobrano 6,6 mln raportów. Ogólnie do ERIF dokonano 38 mln pozytywnych wpisów. Dlaczego sprawdzanie dłużnika w ERIF jest dobrym rozwiązaniem? Bo:

 • Pomaga uniknąć współpracy z zadłużonym przedsiębiorcą.
 • Pomaga budować odpowiedzialność finansową.
 • Jeśli sprawdzanie dłużnika dotyczy nas samych - pomaga kontrolować czy ktoś nie wyłudził naszych danych i nie wykorzystał ich do wzięcia pożyczki albo kredytu.
 • Umożliwia otrzymanie kompleksowej wiedzy na temat stanu naszego własnego zadłużenia.

ERIF BIG ułatwia również sprawdzenie dłużnika we wszystkich rejestrach. W jaki sposób? Udostępnia on Raport jednolity, w którym zostają zawarte wszystkie informacje na temat danej osoby fizycznej czy przedsiębiorcy. Wystarczy, że podczas jednego zapytania w ERIF, osoba, która szuka wiadomości odnośnie do konkretnego podmiotu, zaznaczy wybrane BIG-i.

Artykuły

Pożyczki społecznościowe - poradnik i opinie!

Kiedy brakuje nam pieniędzy, pierwszą myślą jest pożyczka...

Ustawa antylichwiarska - najważniejsze informacje

Można śmiało stwierdzić, że klientów instytucji pozabankowych...

Pożyczka dla bezrobotnych – chwilówki dla osób bez zatrudnienia

Według danych GUS z 2018 roku, bezrobocie spada, ale...

Kredyt na wesele. Ile kosztuje przyjęcie weselne?

Jeżeli planujesz wejść w związek małżeński, a nie masz...

Zakupy na raty - zasil konto ekstra gotówką na letnie wyprzedaże

W popularnej sieci odzieżowej Zara wyprzedaż letnia...

Darmowe pożyczki
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Finbo
5000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni

Dodaj komentarz

########   ###  ##   ## ######## ##  ## 
##   ##  ## ##  ##   ## ##    ###  ## 
##   ## ##  ## ##   ## ##    #### ## 
######## ##   ## ##   ## ######  ## ## ## 
##  ##  ######### ##  ## ##    ## #### 
##  ## ##   ##  ## ##  ##    ##  ### 
##   ## ##   ##  ###  ######## ##  ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze