Pożyczka od rodziny – jak wziąć pożyczkę w rodzinie?

Pożyczka od rodziny? Kiedy potrzebujemy zastrzyku gotówki, możemy zwrócić się do bliskich. Mama, tata, siostra, dziadek, chętnie pomogą – ale do 500 zł. Według badań przeprowadzonych na zlecenie Wonga, 40 proc. ankietowanych zwykle nie ma oporów, żeby udzielić takiego wsparcia. Na sporządzenie umowy pożyczki pieniędzy i udzielenie kwoty powyżej 10 000 zł, decyduje się już tylko 3 proc. ankietowanych. Jak pożyczać w rodzinie i kiedy trzeba zapłacić podatek od pożyczki? Sprawdź, jeśli przy najbliższym obiedzie planujesz poruszyć temat pożyczania pieniędzy w rodzinie.

Pożyczka od rodziny może rozwiązać nasze problemy finansowe

Młodsi członkowie rodziny chętniej udzielają pożyczki

Pomocną dłoń najchętniej wyciągają osoby między 18 a 24 rokiem życia. Prawie 70 proc. badanych z tej grupy chce zawrzeć umowę pożyczki w rodzinie, ale na niewielką kwotę (do 500 zł). Takiej samej odpowiedzi udzieliły osoby w grupie wiekowej 44-55 lat (63,4 proc. ankietowanych). Najmniejsze zamiary do podjęcia takiego kroku dotyczyły badanych w wieku 35-44 lata. W tym przypadku na odpowiedź twierdzącą zdecydował się jedynie co czwarty badany.

Większą chęcią do pożyczania wykazują się kobiety (54,9 proc.), niż mężczyźni (46,7 proc.). Warto też dodać, że mniejsze szanse na pożyczkę od rodziny mają mieszkańcy większych miast. Na wsi wykazujemy większe skłonności do pożyczania i tam pożyczki od rodziny udzieliłoby nawet 44,7 proc. ankietowanych. W największych miastach do pożyczenia pieniędzy jest skorych jedynie 23 proc. badanych[1]. Nie każdy wie, że pożyczka od rodziny podlega przepisom prawa, a najważniejszym zagadnieniem jest podatek od pożyczki. Czy pożyczka w rodzinie jest opodatkowana?

Pożyczka od rodziny a podatek

Zgodnie z polskimi przepisami prawa, każda pożyczka podlega podatkowi w wysokości 0,5 proc. całej kwoty. Wyjątkiem jest pożyczka w rodzinie, o ile nie przekracza ona (jednorazowo!) sumy 9637 zł. Limit dotyczy pożyczki udzielanej przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej, czyli:

 • rodzeństwa,
 • teściów,
 • zięcia,
 • synowej,
 • małżonków,
 • zstępnych,
 • wstępnych,
 • macochy,
 • ojczyma,
 • pasierba.

Warunkiem jest również udzielenie pożyczki w rodzinie wyłącznie raz na 5 lat. Na co można wykorzystać pieniądze? Pożyczka od rodziny na cele mieszkaniowe, w tym remonty, wyjazdy i zakup sprzętów to tylko niektóre zamiary, jakie możemy zrealizować za pomocą dodatkowych środków. A kiedy nie zapłacimy od nich podatku, będziemy mieć całą kwotę z pożyczki do dyspozycji i urzeczywistniania planów.

Jak nie płacić podatku od pożyczki?

Decydując się na pożyczanie od rodziny, najważniejszym tematem staje się zagadnienie: „pożyczka od rodziny a urząd skarbowy”. Jak uchylić się od płacenia fiskusowi? Możemy wziąć pożyczkę od najbliższej rodziny i nie zapłacić podatku, jeśli spełnimy dwa warunki. Zwolnienie z PCC jest możliwe, kiedy:

 • w terminie 14 dni od zawarcia umowy i powstania obowiązku podatkowego złożymy deklarację PCC-3 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • udokumentujemy otrzymanie pożyczki. Dlatego pożyczka od rodziny powinna być przelana na nasz rachunek bankowy, na rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub zostać przekazana przekazem pocztowym.

Jeśli zbagatelizujemy formalności, a pożyczkę otrzymamy do ręki, zapłacimy nie 0,5 proc. pożyczonej kwoty, ale aż 20 proc. sumy, jaką pożyczyli nam bliscy. Wystarczy, aby dowiedział się o tym Urząd Skarbowy. Kwoty niższe niż 9637 zł (biorąc pod uwagę ostatnie 5 lat), nie muszą być zgłaszane w urzędzie.

Bliscy nie oddają pieniędzy? Nie czekaj bezczynnie

Nie tylko pożyczając od najbliższych możemy uniknąć płacenia podatków. Jak pożyczać od znajomych i członków dalszej rodziny, aby ich uniknąć? 3 zasady pożyczania od dalszej rodziny i znajomych:

 1. Pożyczka u jednej osoby nie może przekraczać kwoty 5 tys. zł.
 2. W ciągu trzech lat nie można pożyczyć więcej niż 25 tys. zł.
 3. Należy złożyć odpowiednią deklarację do Urzędu Skarbowego.

Pożyczki, które mieszczą się w limitach, nie wymagają zgłoszenia do fiskusa. Wyższe kwoty należy umieścić w zeznaniu PCC-3 i zapłacić od nich odpowiedni podatek.

Jeżeli w związku z pożyczką obejmie nasz obowiązek zapłaty podatku, będziemy musieli zapłacić tenże podatek od czynności cywilno-prawnych, który nie wpłynie na nasze rozliczenie PIT. Inaczej jest w przypadku pożyczkodawców, udzielających pożyczki oprocentowanej. Pożyczkodawca musi odprowadzić zryczałtowany podatek na rachunek PIT do właściwego Urzędu Skarbowego, a kwotę podatku wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

PCC 3 - pożyczka od rodziny – jak wypełnić?

Jak wypełnić PCC 3? Pożyczka od rodziny wymaga terminowego i prawidłowego złożenia deklaracji. Dokument ma łącznie trzy strony. Sprawdźmy, jak uzupełnić najważniejsze pola, kiedy otrzymujemy np. pożyczkę od rodziców i chcemy uniknąć podatku.

Przede wszystkim wypełniamy wyłącznie jasne pola, uzupełnienie zaciemnionych rubryk należy do organu podatkowego. Do wpisywania danych używamy czarnego lub niebieskiego pisaka i uzupełniamy informacje drukowanymi literami. Możemy też wypełnić deklarację na komputerze.

W części A w polu nr 4 wpisujemy datę zawarcia umowy (nie sporządzenia deklaracji!), a w polu nr 5 wskazujemy właściwy Urząd Skarbowy. W polu nr 6 zaznaczamy, czy jest to nasza pierwsza deklaracja, czy korekta poprzedniej deklaracji.

W części B w polu nr 7 zaznaczamy rubrykę 1, jeżeli w czynności podlegającej opodatkowaniu po stronie zobowiązanej występuje 2 albo więcej osób. Rubrykę 5 uzupełniamy, jeżeli po stronie nabywcy występuje jeden podmiot. Pola 8-20 odnoszą się do danych zobowiązanego z tytułu podatku PCC.

Część C odnosi się do przedmiotu opodatkowania oraz treści czynności cywilnoprawnych. W polu nr 21 wskazujemy, czy jest to umowa, zmiana umowy, orzeczenie sądu, czy ugoda. Pole 22 to miejsce położenia rzeczy i miejsce dokonania czynności cywilnoprawnej (czy odbyła się na terytorium RP, czy poza RP). Pole 23 to miejsce powstania czynności cywilnoprawnej, a pole 24 jest zwięzłym określeniem treści i przedmiotu czynności cywilnoprawnej.

Część D z kolei służy obliczeniu należnego podatku. Uwzględniamy rodzaj czynności cywilnoprawnej, a w polach 26 i poniższych wpisujemy należy podatek. Podatek liczymy mnożąc wartość pożyczki przez 2 proc., a uzyskaną kwotę wpisujemy w polu nr 43.

Wraz ze złożeniem deklaracji PCC-3, powinniśmy obliczyć należny podatek i wpłacić daną kwotę na konto organu podatkowego. 14 dni dotyczy bowiem tak samo złożenia deklaracji, jak i zapłaty należnego podatku.

Podatek od pożyczki nie jest jedyną istotną kwestią. Powinniśmy też pamiętać, aby umowę pożyczki w rodzinie sporządzić na piśmie

Umowa pożyczki w rodzinie – jak ją sporządzić?

Zgodnie z paragrafem 2 art. 720 Kodeksu Cywilnego[2], umowa pożyczki przekraczająca kwotę 500 zł, powinna być sporządzona na piśmie. Stanowi dowód dokonania czynności prawnej i może pomóc w rozstrzyganiu kwestii spornych.

W umowie pożyczki pieniędzy powinny znaleźć się informacje dotyczące:

 • daty i miejsca jej zawarcia,
 • stron umowy,
 • kwoty pożyczki,
 • zobowiązania pożyczkobiorcy, że zwróci pobraną kwotę,
 • terminu udzielenia i zwrotu pożyczki,
 • ewentualnej wysokości odsetek, jeśli pożyczkobiorca będzie się spóźniać z uregulowaniem długu,
 • sposobów wypłaty oraz zwrotu pożyczki.

Obie strony umowy muszą również podpisać dokumenty, które mają zostać sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Umowa pomaga rozsądzać spory, np. kiedy strona, która udzieliła pożyczki, nie może doprosić się jej zwrotu.

Jak odzyskać pożyczone pieniądze?

Pożyczka w rodzinie nie zawsze oznacza bezproblemowy zwrot pieniędzy. Co zrobić, kiedy to my pożyczyliśmy pieniądze i teraz nie możemy doczekać się spłaty długu? Jak odzyskać pożyczone pieniądze? Mamy trzy wyjścia:

 1. Ugoda z pożyczkobiorcą.
 2. Sprzedaż długu.
 3. Wystąpienie na drogę sądową.

Bliscy nie oddają pieniędzy? Nie czekaj bezczynnie

Ugoda z pożyczkobiorcą ma określić nowe warunki spłaty albo pozwolić na rozłożenie całej kwoty na mniejsze, korzystniejsze dla pożyczkobiorcy raty. Jeśli mimo zawarcia ugody nie dochodzi do regulowania długu, trzeba podjąć kolejne kroki.

Sprzedaż długu może nastąpić bez zgody pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca musi jedynie powiadomić o zmianie wierzyciela. Zwykle robi to za pomocą listu poleconego. Kupnem długów zajmują się profesjonalne firmy windykacyjne.

Droga sądowa to ostateczność. Do pozwu należy koniecznie dołączyć umowę pożyczki, dlatego tak ważne jest, aby w każdym wypadku ją spisać. Kiedy sąd ogłosi wyrok i wyrok się uprawomocni, egzekwowaniem długu zajmie się komornik. Nie musi dojść do takiej sytuacji, jednak nikt nie zapewni nas, że otrzymamy zwrot pieniędzy z pożyczki. Dlatego, zamiast zgadzać się na udzielenie pomocy finansowej, możemy zaproponować inne rozwiązanie, jakim jest pożyczka online.

Pożyczka od rodziny czy szybka pożyczka pozabankowa?

Pożyczka od rodziny wymaga chęci bliskich do pożyczenia nam określonej kwoty. Pożyczkodawca zawsze chce udzielić nam wsparcia. To od nas zależy, czy spełnimy warunki, które on stawia.

Pożyczka online wymaga:

Pożyczki online nie ograniczają wysokości kwot. Jeśli zdecydujemy się na pierwszą pożyczkę za darmo, będziemy zwolnieni z opłat. Pożyczanie jest proste i szybkie, i nie prowadzi do zniszczenia relacji rodzinnych. Pożyczka w rodzinie, szczególnie kiedy spóźniamy się z jej spłatą, może wpłynąć na wzajemne stosunki. Dlatego, jeśli pieniądze są w naszej rodzinie tematem tabu albo więzi nie są najsilniejsze, lepiej jest znaleźć wiarygodnego pożyczkodawcę. Możemy otrzymać pożyczkę online w 15 minut i nadal jeść wspólne obiady w miłej, serdecznej atmosferze.


[1] Wonga, dane z 2018 roku
[2] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/O/D19640093.pdf

Darmowe pożyczki
Finbo
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni

Dodaj komentarz

 ####### ##   ## ##  ## ##   ## ######## 
##   ## ##   ## ##  ## ##   ## ##   ## 
##   ## ##   ## ## ##  ##   ## ##   ## 
##   ## ##   ## #####  ##   ## ##   ## 
## ## ## ##   ## ## ##  ##   ## ##   ## 
##  ## ##   ## ##  ## ##   ## ##   ## 
 ##### ## ####### ##  ## ####### ######## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze

Aleksy 2018-08-05 23:53:41 #2179
Letni wypoczynek kojarzy się z przyjemnościami, ale i z wydatkami. Ale wakacje są raz w roku – kiedy, jeśli nie teraz, nacieszyć się słoneczną pogodą i spędzić niezapomniane chwile z bliskimi? W razie trudności finansowych rozwiązaniem jest dla mnie pożyczka wonga, którą można łatwo i szybko uzyskać przez internet, bez zbędnych formalności.
Odpowiedz