Czy żona odpowiada za długi męża po jego śmierci

Nie każdy wie, co się dzieje z długami po śmierci kredytobiorcy. Czy żona odpowiada za długi męża po jego śmierci? Kto ponosi odpowiedzialność za długi małżonka? Jak zrzec się spadku po zmarłej osobie i uniknąć obowiązków wynikających z umowy kredytu? Banki nie umarzają kredytu po śmierci kredytobiorcy. Będą dochodzić wierzytelności, mogą nawet wejść na drogę prawną. Dlatego śmierć kredytobiorcy a spłata kredytu to ważny temat! Dowiedz się, kto i w jakim stopniu odpowiada za długi zmarłej osoby.

Jak nie dopuścić do dziedziczenia długów?

Czy żona odpowiada za długi męża po jego śmierci – podstawa prawna

Kto spłaca kredyt po śmierci kredytobiorcy? Prawo bankowe nie określa przepisów, którymi moglibyśmy się kierować na wypadek śmierci kredytobiorcy. W tym przypadku zastosowanie mają zapisy zawarte w Kodeksie cywilnym. Czy żona odpowiada za długi męża po jego śmierci? Kto dziedziczy długi?

Wszystko zależy od tego, czy zmarły pozostawił testament, czy zastosowanie ma dziedziczenie ustawowe. Podobnie dzieje się w przypadku śmierci małżonka jak i brania odpowiedzialności  za długi rodziców

Ustawowa a testamentowa forma dziedziczenia

Dziedziczenie jest nabyciem po osobie zmarłej (w tym mężu) obowiązków majątkowych. Spadek dziedziczymy albo na podstawie testamentu, albo na podstawie zasad wynikających z Kodeksu Cywilnego (tzw. dziedziczenie ustawowe).

Najważniejsze jest, że postanowienia testamentu mają pierwszeństwo przed zasadami dziedziczenia ustawowego. Warunkiem jest sporządzenie testamentu zgodnie z przepisami prawa. Co to oznacza? Należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W testamencie mogą zawierać się rozporządzenia wyłącznie jednej osoby. Dokument spisany wspólnie (np. wspólne rozporządzenia męża i żony) będzie uznany za nieważny.

Kolejność dziedziczenia – w której kolejności następuje dziedziczenie żony po mężu?

Kto dziedziczy po śmierci męża? Ile dziedziczy żona? Jeżeli zmarły nie pozostawił testamentu, zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego, kolejność dziedziczenia po zmarłym mężu jest następująca:

 1. Dzieci i małżonek w częściach równych, przy czym część, która przypada małżonkowi, nie może być mniejsza niż jedna czwarta całego spadku.
 2. Spadkodawca nie ma dzieci? Spadek przypada małżonkowi, rodzicom i rodzeństwu – żona ma prawo do połowy spadku.
 3. Jeśli nie ma wstępnych, rodzeństwa i dzieci rodzeństwa, prawo do spadku w całości ma małżonek.
 4. Kiedy nie ma zstępnych i małżonka, spadek przejmują rodzice, rodzeństwo oraz zstępni rodzeństwa.
 5. Przy braku małżonka i krewnych, spadek przypada gminie (tzw. spadkobierca ustawowy). Jeśli nie da się określić ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy na terenie kraju, wtedy spadek przypada Skarbowi Państwa.
Ważne! Mianem „wstępni” określa się osoby, od których osoba fizyczna się wywodzi, czyli: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. „Zstępnymi” zaś są potomkowie danej osoby fizycznej, a zatem: dzieci, wnuki, prawnuki. Zaliczają się do nich zarówno potomkowie naturalni, jak i przysposobieni, również dzieci pozamałżeńskie.

W przypadku, gdy spadkodawca wystąpił o rozwód z winy małżonka i żądanie był uzasadnione, przepisy mogą wyłączyć małżonka z dziedziczenia. Co zrobić, kiedy w dziedziczonym spadku znalazły się niespłacone kredyty? Długów nie można bagatelizować. Bank chce odzyskać pieniądze! Może nawet dojść do eksmisji z mieszkania własnościowego! Czy można odrzucić spadek? Odpowiedź na to pytanie jest dla nas bardzo istotna!

Jak zrzec się spadku i rozwiązać problem dziedziczenia długów?

Podział długów po rozwodzie jest prosty. Małżonkowie, również byli, odpowiadają za dług solidarnie. W przypadku śmierci żony/męża będziemy musieli samodzielnie radzić sobie z zadłużeniami, dlatego jak najszybciej zdecydujmy, czy przyjmujemy spadek wprost, przejmujemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czy odrzucamy spadek. Przyjęcie spadku wprost oznacza przyjęcie spadku bez ograniczeń – również bez ograniczeń długów spadkowych. Z kolei przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jest przecięciem aktywów i pasywów jedynie do wysokości wartości spadku.

Oznacza to, że przejmujemy zarówno rzeczy mające wartość majątkową, np. samochód, ale również pasywa spadkodawcy, a zatem nieuregulowane kredyty i chwilówki czy niespłacone karty kredytowe. Dlatego tak ważne jest, aby pożyczać z głową i zawsze sprawdzać rankingi chwilówek! Chociaż odpowiadamy jedynie do wysokości dóbr, jakie odziedziczyliśmy, spadną na nas wszystkie formalności. Jeśli długi są wysokie, nie ma szans, by cokolwiek pozostało.

Dlatego w wielu przypadkach lepszym rozwiązaniem jest zrzeczenie się spadku po mężu. Mamy 6 miesięcy na podjęcie decyzji od dnia śmierci spadkodawcy lub powzięcia informacji o jego śmierci, w razie gdy nie mieliśmy z nim kontaktu. Jeśli nie złożymy stosownego oświadczenia, będziemy dziedziczyć spadek z urzędu.

Zrzeczenie się spadku – procedura zrzeczenia się dziedziczenia po śmierci męża

Jak złożyć wniosek o zrzeczenie się spadku i nie brać odpowiedzialności za długi spadkowe? Procedura zrzeczenia się spadku przez żonę obejmuje następujące kroki:

 • Zadecyduj, czy oświadczenie o zrzeczeniu się spadku chcesz złożyć przed notariuszem, czy przed sądem rejonowym. Znacznie szybszą, choć kosztowniejszą opcją jest notariusz – poza taksą notarialną w wysokości 50 zł należy doliczyć jeszcze 23% VAT plus koszty kilku wypisów aktu notarialnego. Koszt złożenia oświadczenia w sądzie to 50 zł, ale na wyznaczenie posiedzenia trzeba czekać kilka tygodni.
 • Droga notarialna: Umów się na spotkanie w wybranej kancelarii notarialnej. Najlepiej zrobić to telefonicznie. Przy okazji dowiesz się, jakie dokumenty będą niezbędne do przygotowania aktu zrzeczenia się spadku i wizyta będzie krótsza. Dowód osobisty i akt zgonu spadkodawcy często można przesłać drogą mailową. Pamiętaj, aby stawić się w kancelarii w ustalonym terminie. Przygotuj się na pytania o zstępnych - jeżeli masz dzieci ze zmarłym, musisz odrzucić spadek również za nie (po uzyskaniu zgody sądu rodzinnego). Na odrzucenie spadku przez dzieci jest ściśle wyznaczony termin i również wynosi on 6 miesięcy.
 • Droga sądowa: Ustal właściwy sąd – sąd rejonowy, w okręgu którego mieszkasz. Złóż w nim pisemny wniosek o odebranie ustnego świadczenia o odrzucenie spadku, uiszczając opłatę 50 zł. Koszty możesz uregulować w kasie sądu lub wykonując przelew internetowy za pomocą bankowości elektronicznej. Poczekaj, aż sąd wyznaczy posiedzenie, na którym odbierze oświadczenie. Należy stawić w siedzibie sądu w wyznaczonym czasie. Podobnie jak w przypadku spotkania notarialnego, pojawi się pytanie o zstępnych. Po posiedzeniu można udać się do sekretariatu i prosić o wydanie odpisów protokołów posiedzenia, poświadczających zrzeczenie się spadku.

Czy możliwe jest zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby?

Nie jest możliwe zrzeczenie się spadku na rzecz innej osoby. Część spadku, która nam przysługuje, można w całości przyjąć albo w całości odrzucić. Nie można wybrać składników spadku, które chcielibyśmy pozostawić, a tym bardziej zrzec się dziedziczonego majątku bez uprzedniego przejęcia go. Aby przekazać spadek na rzecz innej osoby, należy:

 • przyjąć spadek i dokonać darowizny
 • lub
 • odrzucić spadek, pozwalając by przejęli go kolejni spadkobiercy.

Jak sprawdzić długi zmarłej osoby?

Wiemy już, czy żona odpowiada za długi męża po jego śmierci. Ale jak sprawdzić, czy spadkodawca był zadłużony? Czy w ogóle jest to możliwe? Rejestry BIK i BIG (w tym BIG InfoMonitor) byłyby w tym bardzo pomocne, ale najczęściej wymagają oświadczenia o przyjęciu spadku. Nie udzielą nam informacji, jeżeli dopiero zastanawiamy się, czy powinniśmy przyjąć, czy odrzucić spadek. Dlatego pozostaje nam złożenie w sądzie wniosku o dokonanie spisu inwentarza.

Zajmuje się tym komornik, który dokona dokładnej oceny spadku i ułatwi nam podjęcie decyzji. Żona powinna wiedzieć o długach męża. Niestety, nie zawsze tak jest – w tajemnicy przed drugą połową robimy różne rzeczy, również zaciągamy szybkie pożyczki. Chociaż staramy się je uregulować, czasami nie udaje nam się uniknąć konsekwencji niespłacenia długu w terminie. Mogą z tego wyniknąć poważne kłopoty, a rankingi pożyczek na raty pozwalają ich uniknąć.

Porównujemy kilka propozycji i pożyczamy z głową. Jeśli równie rozsądnie będziemy spłacać dług, uchronimy drugą połowę przed koniecznością brania odpowiedzialności za nasze długi. Co, jeśli podpisaliśmy intercyzę? Czy żona odpowiada za długi męża po jego śmierci, jeśli małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie po śmierci męża

Czy żona musi spłacać długi męża po jego śmierci, kiedy po ślubie podpisali intercyzę? Rozdzielność majątkowa, ustanowiona na mocy intercyzy, nie zwalnia z odpowiedzialności za długi partnera, ponieważ nie ma żadnego wpływu na zasady dziedziczenia ustawowego między małżonkami. Dziedziczymy, jakby intercyzy nie było. Odpowiadamy jako spadkobierca, a co za tym idzie, musimy przyjąć spadek lub odrzucić go, zależnie od tego, jaką decyzję podjęliśmy.

Ubezpieczenie kredytu – czy żona musi spłacać długi po śmierci męża?

Jeżeli kredytobiorca wykupił ubezpieczenie kredytu, to ubezpieczyciel powinien dokonać spłaty pozostałych rat. Czy zawsze tak się dzieje? Niestety nie. Może się okazać, że przejmiemy odpowiedzialność za długi partnera, który odszedł z tego świata, ponieważ bank będzie starał się dowieść, że kredytobiorca np. zataił chorobę.

 

Dlatego powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z instytucją bankową i wyjaśnić sprawę, tym bardziej, że na zgłoszenie aktu zgonu mamy również określony czas. Musimy sami dopilnować swoich interesów, aby nie stanąć przed problemem: „Jak wyjść z długów”, tym bardziej po śmierci bliskiej osoby.

Aktualności

CreamFinance zmienia się w AvaFin!

Redakcja Loando pragnie poinformować, że CreamFinance...

CreamFinance świętuje 10 urodziny!

W imieniu grupy Loando składamy najlepsze życzenia...

Patric Koeck został nowym CEO w Grupie Creamfinance

Od 15 stycznia 2020 r. stanowisko CEO w Grupie Creamfinance...

Reklama VIA SMS - sprawdź na co przeznaczyć pożyczkę!

VIA SMS to firma pożyczkowa, która nieustannie się...

Kto zostanie Liderem IT?

Już po raz szósty firmy z branży IT staną w szranki,...

Nawyki turystów, czyli podróżowanie na przestrzeni lat

Dziś wyjazd na wakacje jest o wiele prostszy niż dawniej....

Polska na czele krajów z rozwiniętą bankowością internetową

Według Deloitte, bankowość elektroniczna w Polsce ma...

Dodaj komentarz

##   ## ##  ## ##   ##  ###  ######## 
##   ## ## ## ###  ###  ## ##  ##   ## 
##   ##  ####  #### #### ##  ## ##   ## 
##   ##  ##  ## ### ## ##   ## ######## 
 ##  ##   ##  ##   ## ######### ##  ##  
 ## ##   ##  ##   ## ##   ## ##  ## 
  ###    ##  ##   ## ##   ## ##   ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze