Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi - czy może do niej dojść?

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi jest możliwa. Jeżeli nie regulujemy płatności na czas, możemy zostać eksmitowani. Również z mieszkania własnościowego, które tak samo może zostać zajęte przez komornika. Jeżeli masz długi i nie widzisz szansy na ich spłatę, jak najszybciej skontaktuj się z wierzycielem. Polubowne rozwiązanie sprawy pomoże ci uniknąć eksmisji z mieszkania i oddać pieniądze w dogodnym dla ciebie terminie. Jeśli jednak grozi ci eksmisja z lokalu własnościowego, nasi eksperci podpowiedzą, co możesz zrobić w takiej sytuacji.

Niespłacony dług może doprowadzić do eksmisji z lokalu własnościowego

Odpowiedzialność cywilna dłużnika

Dłużnik jest osobą prawną lub fizyczną, która pozostaje w stosunku zobowiązaniowym wobec innej osoby prawnej lub fizycznej. Odpowiada za długi majątkiem osobistym. Jeżeli nie wykona zobowiązania zgodnie z treścią umowy, wierzyciel może wszcząć działania dążące do przymusowego egzekwowania świadczenia. Co może zabrać komornik? Ruchomości i nieruchomości, również mieszkanie własnościowe.

Dłużnicy zwykle starają się realizować powinności finansowe w terminie. Niestety, zdarzenia losowe i trudne dla budżetu sytuacje mogą spowodować, że nie będą w stanie spłacić kredytu czy pożyczki online. Wierzyciel musi podjąć konieczne do wyegzekwowania długu kroki, a eksmisja z mieszkania jest ostatecznością. Początkowo przypomina o długu monitami, następnie wkracza windykator, a później - komornik, który ma większe uprawnienia. Jeżeli wierzyciel zwróci się do sądu, by zasądził należne mu świadczenia, ten wyda nakaz zapłaty. Nakaz zapłaty z tytułem wykonawczym pozwala komornikowi rozpocząć egzekucję z majątku dłużnika i zlicytować nieruchomości, aby ostatecznie doprowadzić do eksmisji z mieszkania. Konsekwencje niespłacenia długu w terminie mogą mieć negatywny wpływ na całe nasze życie.

Nie zadłużaj się ponad miarę - za długi odpowiadasz całym swoim majątkiem

Kiedy można eksmitować z mieszkania własnościowego?

Komornik może zająć zwrot podatku, sprzęt RTV, wypłatę dłużnika i jego mieszkanie. Zanim dojdzie do eksmisji z lokalu własnościowego, musi przeprowadzić egzekucję z nieruchomości. Zarówno z lokalu mieszkalnego, jak też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Potrzebny mu do tego sporządzony przez wierzyciela tytuł wykonawczy, stwierdzający istnienie długu, roszczenia wierzyciela oraz obowiązku dłużnika.

Postępowanie egzekucyjne za niespłacone długi jest prowadzone w trybie sądowym. Organem egzekucyjnym jest komornik, który działa przy sądzie właściwym dla okręgu położenia nieruchomości dłużnika. Wykonuje czynności na podstawie wniosku wierzyciela, który występuje do sądu o nadanie klauzuli wykonalności dla tytułu wykonawczego. Sąd ma na to trzy dni. Następnie inicjatywę przejmuje komornik, który ma obowiązek sprzedać mienie i zlicytować nasze mieszkanie. Dłużnik traci tytuł prawny, a nowy nabywca może żądać jego eksmisji. Eksmisja komornicza grozi nie tylko za długi - jest również skutkiem niepłacenia czynszu i znacznego zalegania w opłatach mieszkaniowych.

Kto dostarcza pozew o eksmisję?

Sąd drogą listowną informuje dłużnika o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu eksmisyjnym, dołączając dowody, które stanowią podstawę do nakazu eksmisji. Pozew o eksmisję formułuje właściciel lokalu albo zarządca mieszkania, np. spółdzielnia mieszkaniowa. Dłużnik otrzymuje również pouczenie wskazujące, że ma 14 dni na złożenie pisemnej odpowiedzi na pozew. Pamiętaj! Do tego czasu wliczają się również soboty i niedziele.

Odpowiedź na pozew powinna zawierać informacje na temat:

 • przyczyn, które doprowadziły do konieczności przeprowadzenia eksmisji,
 • działań, jakie podjęliśmy, aby jej przeciwdziałać.

Możemy też wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu. Nie zapomnijmy dołączyć wszystkich dokumentów, które wskazują na naszą sytuację. Mamy prawo wystąpić o lokal socjalny dla osób, które są wskazane w pozwie, jeśli nie mogą zamieszkać w innym mieszkaniu. Kogo nie można eksmitować na bruk? Polskie prawo chroni pewne grupy osób. Kogo nie można eksmitować?

 • kobiet w ciąży
 • osób niepełnosprawnych
 • osób obłożnie chorych
 • małoletnich
 • emerytów i rencistów, którzy korzystają z pomocy opieki społecznej
 • bezrobotnych

Tym osobom instytucja sądu nie może odmówić uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego. Ważne jest jednak, aby odpowiadać na korespondencję i stawiać się na wezwanie. Sąd może nie być świadomy naszej sytuacji. Obowiązek dostarczenia lokalu spoczywa na gminie. Powinniśmy zaakceptować propozycję nowego lokum i przenieść się do niego. Inaczej przeprowadzki dokona komornik, a my będziemy zobowiązani pokryć dodatkowe koszty.

W przypadku eksmisji osób, które nie posiadają prawa do lokalu zastępczego, obowiązuje okres ochronny na czas od 1 listopada do 31 marca. Wtedy nie można przeprowadzać eksmisji z mieszkania.

Eksmisja komornicza osób bez uprawnień do lokalu socjalnego

Ile trwa eksmisja z mieszkania osób, które nie mają uprawnień do lokalu socjalnego? Wskutek licytacji, dłużnik traci tytuł prawny do zamieszkiwania lokalu i musi opuścić swoje mieszkanie. Jeżeli nie ma możliwości zapewnić sobie innego lokum, dostanie od gminy propozycję pomieszczenia tymczasowego. Dopóki to nie nastąpi, dłużnik może przebywać w dotychczasowym mieszkaniu, wnosząc właściwe opłaty za jego użytkowanie. Pomieszczenie tymczasowe musi spełniać określone wymogi:

 • mieć dostęp do zaopatrzenia w wodę oraz do ustępu (lokal spełnia wymóg nawet, jeżeli urządzenia znajdują się poza budynkiem),
 • posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne,
 • dawać możliwość ogrzewania,
 • mieć niezawilgocone przegrody budowlane,
 • stwarzać możliwość przyrządzania posiłków,
 • zapewniać co najmniej 5 metrów kwadratowych na jedną osobę,
 • znajdować się w miejscowości albo niedaleko miejscowości, która dotychczas była miejscem zamieszkania dla dłużnika

Dłużnik zawiera umowę najmu pomieszczenia tymczasowego na okres od 1 do 6 miesięcy. Kiedy ten termin minie, komornik może przekwaterować dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki, która zapewnia miejsca noclegowe.

Nie licz na przedawnienie długu

Czy osoby, które mają problemy ze spłatą pożyczkodawcy lub kredytodawcy, mogą liczyć na przedawnienie chwilówki? Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, okres przedawnienia w przypadku tych produktów finansowych wynosi 3 lata. Jeśli chodzi o chwilówki, termin ten jest liczony od wyznaczonego terminu spłaty długu, a nie od chwili podpisania umowy. W przypadku pożyczek ratalnych, termin przedawnienia liczy się dla każdej raty osobno, zgodnie z datą, kiedy miała być ona spłacona.

Jednak zanim ten czas upłynie, instytucje finansowe na pewno podejmą czynności związane z wyegzekwowaniem długu, a jeśli będzie trzeba, doprowadzą do eksmisji z lokalu. Dlatego lepiej jest terminowo spłacać zobowiązania i nie dopuścić do sytuacji, kiedy będzie nam grozić eksmisja z mieszkania. Instytucje pozabankowe chcą pomóc swoim klientom, oferując im pożyczkę na spłatę komornika.

Pożyczka na spłatę komornika może uratować nasze finanse

Pożyczka na spłatę komornika

Według danych, zadłużenie Polaków rośnie. Na koniec 2017 roku długi wynosiły 64,5 mld zł, a przez rok wzrosły aż o 10,8 mld zł! W bazach pojawiło się 193 tys. nowych dłużników, którzy mogą potrzebować pożyczki na spłatę komornika[1]. Czy takie oferty są dostępne na rynku?

Instytucje pozabankowe są znane z proklienckiego nastawienia, co bez wątpienia wpływa na ich popularność. Szybkie rozpatrywanie wniosku, pieniądze w 15 minut i minimum formalności to tylko niektóre zalety pożyczek. Niezaprzeczalnym atutem są też pożyczki dla zadłużonych, z gwarantem lub pod zastaw. Poznajmy przykładowe

LendOn oferuje pożyczki dla zadłużonych bez sprawdzania BIK, KRD i InfoMonitor. Możemy spłacić inne zobowiązania, starając się o kwotę od 100 do 5000 zł. Na zwrot pieniędzy mamy 45 dni.

Autokapital.pl pozwala wziąć pożyczkę pod przewłaszczenie samochodu bez zaświadczeń o dochodach. Mimo sprawdzania baz dłużników, pożyczkodawca nie przykłada do nich dużej wagi, a wysokość pożyczki, którą oferuje, sięga kwoty 100 000 zł.

Autokapital.pl opinie Autokapital.pl
Weź pożyczkę

Rapida Money to oferta pożyczek z gwarantem do 25 000 zł. Pożyczkobiorca nie musi martwić się o swoją zdolność kredytową. Istotna jest wiarygodność finansowa poręczyciela. Jeśli mamy problem z komornikiem, możemy też skorzystać z opcji refinansowania długu albo skonsolidować dotychczasowe pożyczki i kredyty, płacąc jedną, mniejszą ratę. Rozwiązań jest wiele, wystarczy po nie sięgnąć i uniknąć eksmisji z mieszkania własnościowego.


[1]  Krajowy Rejestr Długów, dane z 2017 roku

Darmowe pożyczki
Ekspres Pożyczka
5000 zł / 30 dni
Netcredit
10000 zł / 30 dni
Feniko
1000 zł / 30 dni
OROS.pl
5000 zł / 30 dni
Miloan
3000 zł / 30 dni
Finbo
5000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
3000 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
3000 zł / 30 dni
Crezu
5000 zł / 60 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni

Dodaj komentarz

 ######   ###  ##   ## ##   ## ##   ## 
##  ##  ## ##  ##  ## ##   ## ##   ## 
##    ##  ##  ## ##  ##   ## ##   ## 
##    ##   ##  ###  ##   ## ##   ## 
##    #########  ## ##  ##   ## ##  ## 
##  ## ##   ## ##  ## ##   ##  ## ##  
 ###### ##   ## ##   ## #######   ###  

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze