Kiedy żyrant nie musi spłacać kredytu?

Poręczenie kredytu jest wzięciem zobowiązania spłaty długu na swoje barki. Coraz mniej osób decyduje się na taki krok. Według danych BIK, w latach 2014-2017 o ponad połowę spadła liczba poręczycieli. To duża odpowiedzialność – mimo to czasami godzimy się na bycie żyrantem kredytu, zwłaszcza gdy pomocy potrzebuje ktoś bliski. Co zrobić, gdy pożyczkobiorca nie reguluje swojego obowiązku? Kiedy żyrant nie musi spłacać kredytu? Odpowiadamy w artykule!

Czy żyrant może się wycofać i nie spłacać poręczonego kredytu?

Jak Żyrant może uniknąć spłaty długu?

Często godzimy się na żyrowanie kredytu, nie biorąc pod uwagę konsekwencji, które mogą z tego wyniknąć. A powinniśmy to zrobić, tym bardziej, że zadłużenie Polaków rośnie – już ponad 2,5 mln mieszkańców naszego kraju ma długi, których łączna kwota wynosi 45,7 mld zł.[1]

Chwilówki online mogą stać się pułapką dla niesolidnych dłużników, którzy nie poczuwają się do spłaty swoich zadłużeń. Z kolei pożyczka z poręczycielem może być ogromnym problemem dla żyranta. Wraz z podpisaniem umowy poręczenia staje się dłużnikiem solidarnym i często musi wziąć na siebie zobowiązanie spłaty długu. Kiedy żyrant nie musi spłacać kredytu?

Oczywiście w momencie, kiedy kredyt lub pożyczka zostają spłacone. Jeśli jest zupełnie na odwrót i dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel ma prawo żądać spłaty długu od poręczyciela. Jest to zgodne z Art. 876§1 Kodeksu cywilnego, który mówi: „Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”.

Żyrant odpowiada za dług solidarnie.

Czy żyrant może się wycofać z poręcznonego kredytu?

Prawo dopuszcza możliwość wycofania się z poręczenia pod warunkiem sumiennego regulowania płatności przez dłużnika głównego. W zmian instytucja finansowa może żądać innego zabezpieczenia, a jeśli go nie otrzyma – umowa poręczenia nadal będzie obowiązywać. Co za tym idzie, osoba która podżyrowała kredyt będzie musiała go spłacić, kiedy główny kredytobiorca przestanie zwracać raty. Aby zminimalizować ryzyko, jakie niesie ze sobą kredyt z żyrantem, poręczyciel powinien nakłonić podpisującego umowę do ubezpieczenia kredytu czy pożyczki.

Takie ubezpieczenie będzie chronić kredytobiorcę (i żyranta) na wypadek braku spłaty. W umowie poręczenia można też zawrzeć maksymalną kwotę poręczenia i ograniczyć wielkość spłaty wyłącznie do części długu czy do długu bez dodatkowych należności (tzw. odsetek ustawowychf za opóźnienie). Można też ograniczyć poręczenie tylko do określonego okresu lub zawrzeć adnotację o zaspokajaniu wierzytelności – w pierwszej kolejności! - z majątku kredytobiorcy. Ponadto dobrym rozwiązaniem jest przeniesienie odpowiedzialności na kilku poręczycieli. Warto zadbać o swoje interesy, aby nie zastanawiać się w przyszłości, jak pozbyć się długu i zajęcia majątku przez komornika.

Co robi komornik, kiedy żyrant nie posiada majątku?

Jeżeli poręczyciel odmówi spłaty długu, wierzyciel uruchamia procedurę windykacyjną, a w dalszej kolejności – długiem zajmuje się komornik. Ten ma prawo do przymusowego zajęcia majątku dłużnika solidarnego. Co dzieje się, jeśli dłużnik solidarny nie posiada żadnego majątku? Bank dokładnie weryfikuje zdolność kredytową żyranta, ale nieprzewidziane zdarzenia losowe mogą pozbawić go majątku. Co robi komornik, kiedy nie ma z czego ściągnąć długu? Jeśli egzekucja komornicza jest bezskuteczna ze względu na:

 • brak wpływów na konto bankowe,
 • brak świadczeń na konto bankowe,
 • brak jakichkolwiek środków pieniężnych na koncie bankowym,
 • brak cennych przedmiotów, np. samochodu,
 • brak nieruchomości,
 • brak wierzytelności w Urzędzie Skarbowym.

Komornik wysyła do wierzyciela list zatytułowany: „Wysłuchanie wierzyciela przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego”. Wierzyciel ma 7 dni na podjęcie decyzji, co dalej. Jeśli nie udzieli odpowiedzi i nie prześle dalszych sposobów na wyegzekwowanie długów, komornik umarza egzekucję. Odsyła wierzycielowi tytuł wykonawczy z adnotacją „egzekucja komornicza bezskuteczna”, wskazując datę jej umorzenia. Określa koszty, jakie poniósł w związku z próbą wyegzekwowania długu i wysyła wniosek do sądu o wpisanie dłużnika solidarnego do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Żyrowanie długu a zdolność kredytowa

Żyrowanie kredytu w negatywny sposób wpływa na zdolność kredytową poręczyciela. Bank traktuje żyrowany kredyt jako jego własny dług. Nic w tym dziwnego - przecież zgodnie z umową poręczenia - żyrant może być zobowiązany do spłaty zadłużenia w zamian za głównego kredytobiorcę.

Dlatego warto na bieżąco monitorować stan spłaty kredytu. Może temu służyć Raport BIK, w którym znajdziemy informacje na temat poręczanego kredytu. Aby szybko dowiedzieć się o pogarszającej historii kredytowej na wypadek opóźnień w płatnościach, możemy też uruchomić alerty BIK. Biuro Informacji Kredytowej wyśle odpowiednie powiadomienie od razu, kiedy dłużnik główny zaprzestanie spłaty.

Pozostałe sposoby zabezpieczenia pożyczki

Podżyrowanie nie jest jedynym sposobem zabezpieczenia długu. W jaki sposób instytucja pozabankowa może  zabezpieczyć pożyczkę? Pożyczkodawca zabezpiecza pożyczkę również przez:

 • hipotekę,
 • zastaw,
 • weksel,
 • ubezpieczenie.  

Ważne - Wybierajmy rozwiązania odpowiednie do naszych potrzeb i możliwości, aby w razie braku spłaty długu uniknąć trudnych problemów finansowych.

Roszczenie regresowe poręczyciela – jak odzyskać pieniądze ze spłaty długu?

Kiedy dłużnik solidarny decyduje się spłacić powinność dłużnika głównego, ma prawo ubiegać się o odzyskanie danej kwoty na podstawie roszczenia regresowego. Roszczenie regresowe jest roszczeniem o zwrot spełnionego zobowiązania do dłużnika głównego, który zaprzestał spłaty należności. Poręczyciel może domagać się od niego zwrotu zapłaconych środków, wysyłając wezwanie do zapłaty, najlepiej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Jeśli w ustalonym terminie (np. 14 dni) żyrant nie uzyska odpowiedzi, ma prawo wnieść do sądu pozew o zapłatę. Ważne jest, aby poręczyciel natychmiast powiadomił dłużnika o uregulowaniu jego płatności. Niewypełnienie tego obowiązku nie pozwala żądać zwrotu pieniędzy. W sytuacji, gdy dłużnik główny nadal nie reguluje powinności, sprawą zajmuje się komornik. Ze względu na możliwe komplikacje decyzję o żyrowaniu kredytu należy dokładnie przemyśleć. Tym bardziej, że zobowiązanie spłaty cudzego długu nie jest obojętne dla naszej historii kredytowej.

Pożyczka z poręczycielem – gdzie wziąć pożyczkę dla zadłużonych?

Poręczenie pożyczki  ma wiele korzyści - przede wszystkim pozwala wziąć kredyt mimo kiepskiej zdolności. Gdzie złożyć wniosek, aby wspomóc swoje finanse? Pożyczki z poręczycielem należą do niestandardowych rodzajów pożyczek, obok pożyczki odnawialnej czy pożyczki do domu pożyczkę dla zadłużonych oferuje Rapida Money. Możemy wziąć pożyczkę z gwarantem nawet do 25 000 zł.

Pożyczki z żyrantem są skierowane do osób, które nie mają zdolności kredytowej.

Pozostałe oferty pożyczek, w tym atrakcyjną darmową pożyczkę, znajdziemy w rankingu pożyczek na raty lub – kiedy potrzebujemy mniejszego wsparcia – rankingu chwilówek. Korzystanie z takich zestawień pomaga w odpowiedzialnym pożyczaniu pieniędzy!


[1] Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej, dane z 2018 roku

Aktualności

CreamFinance zmienia się w AvaFin!

Redakcja Loando pragnie poinformować, że CreamFinance...

CreamFinance świętuje 10 urodziny!

W imieniu grupy Loando składamy najlepsze życzenia...

Patric Koeck został nowym CEO w Grupie Creamfinance

Od 15 stycznia 2020 r. stanowisko CEO w Grupie Creamfinance...

Reklama VIA SMS - sprawdź na co przeznaczyć pożyczkę!

VIA SMS to firma pożyczkowa, która nieustannie się...

Kto zostanie Liderem IT?

Już po raz szósty firmy z branży IT staną w szranki,...

Nawyki turystów, czyli podróżowanie na przestrzeni lat

Dziś wyjazd na wakacje jest o wiele prostszy niż dawniej....

Dodaj komentarz

 ######   ###  ######## ####    ## 
##  ##  ## ##  ##   ## ##    ## 
##    ##  ## ##   ## ##    ## 
 ###### ##   ## ########  ##    ## 
   ## ######### ##   ## ## ##  ## 
##  ## ##   ## ##   ## ## ##  ## 
 ###### ##   ## ######## #### ###### 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze