Pracownicze Plany Kapitałowe – szykuje się rewolucja w emeryturach

Emerytury to nieustająco gorący i niestety drażliwy temat. Powodem tego są niskie świadczenia, które nie pozwalają seniorom na godne życie. Aby nie martwić się finansami po sześćdziesiątce, młodzi ludzie zmuszeni są samodzielnie zatroszczyć się o swoją przyszłość, szukając odpowiedniej dla siebie metody oszczędzania. Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić zmiany. Zakłada przeprowadzenie reformy emerytalnej i wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jak będzie wyglądać nowy system? Co oznacza dla pracowników i pracodawców? Czy zapewni zadowalający standard życia, kiedy zakończymy aktywność zawodową?

Czy Pracownicze Plany Kapitałowe zagwarantują godne życie na emeryturze?

Pracownicze Plany Kapitałowe nową propozycją dla przyszłych emerytów

Emerytura wg PIS zakłada, że Pracownicze Plany Kapitałowe od stycznia 2019 roku będą zabezpieczać przyszłość finansową emerytów. Żyjemy coraz dłużej, dlatego projekt ma ogromne znaczenie dla każdego z nas. Według badań we wszystkich krajach, zarówno tych bogatych, jak i tych na dorobku (a zatem również w Polsce), średnia długość życia ma wzrastać. Niedługo przeciętny człowiek będzie dożywać 90 lat. W 2016 roku mężczyźni w naszym kraju żyli przeciętnie 73,9 lat, a kobiety – 81,9 lat. Porównując to do roku 1990, żyjemy dłużej odpowiednio o 7,7 oraz 6,7 lat.

Zapowiadane przez Mateusza Morawieckiego zmiany są częścią Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Potrzeba wprowadzenia nowych rozwiązań wynika m.in. z niskiej stopy oszczędności oraz luki w poziomie dochodów między okresem, kiedy jesteśmy aktywni zawodowo a okresem emerytalnym. 15 lutego 2018 roku MF skierował projekt ustawy Pracowniczych Planów Kapitałowych do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych oraz do Rady Dialogu Społecznego. Na czym dokładnie ma polegać nowa ustawa emerytalna? Ile będą wynosić składki i kto będzie za nie odpowiadać?

Pracownicze Plany Kapitałowe – projekt ustawy

Wzrost emerytur jest jednym z głównych założeń Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dzisiaj osoby zbliżające się do granicy wieku emerytalnego są pełne obaw. Zastanawiają się, czy świadczenie będzie na tyle wysokie, by można było funkcjonować bez finansowego wsparcia otrzymywanego od dzieci i wnuków. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, że poziom ich życia spadnie, ale czy w ogóle będzie można egzystować bez pomocy innych? Przyszli emeryci martwią się, czy będzie ich stać na opłacenie rachunków (koszty utrzymania mieszkania rosną!), wykupienie leków, jakiekolwiek aktywności? Czy może będą zmuszeni szukać ogłoszeń pracy dla emeryta, aby dorobić do świadczenia, którego składki opłacali przez całe życie?

Projekt ustawy Pracowniczych Planów Kapitałowych zakłada stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania powszechnego, dobrowolnego systemu oszczędzania. Będzie on zabezpieczać potrzeby finansowe po nabyciu uprawnień emerytalnych albo po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Główne założenia systemu PPK:

 • Powszechny - przeznaczony dla ok 11 mln zatrudnionych Polaków, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie emerytalne do ZUS-u,
 • Współfinansowany przez państwo – każdy otrzyma 250 zł tzw. opłaty powitalnej oraz coroczną dopłatę w wysokości 240 zł,
 • Atrakcyjny finansowo – pracownik płaci w ramach PPK 2% wynagrodzenia, kolejne 1,5% należy do pracodawcy. Wpłaty można zwiększyć do 4% ze strony pracownika i pracodawcy,
 • Nowatorski – pierwszy taki system w naszym kraju, który pozwala budować na przyszłość w pełni prywatny oraz dziedziczony kapitał,
 • Bezpieczny – system jest kontrolowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, uczestniczy w nim pracodawca oraz Polski Fundusz Rozwoju,
 • Korzystny dla gospodarki.

Wysokość i struktura składek w ramach PPK

Do Pracowniczych Planów Kapitałowych automatycznie dołączą osoby od 18 do 55 roku życia, które odprowadzają składki emerytalne. Jak przedstawia się wysokość i struktura składek?

Zaangażowane strony to pracownik, pracodawca i państwo.

Finansowanie PPK przewiduje zatem:

 • Składkę podstawową pracownika wynoszącą 2% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz możliwą składkę dodatkową wynoszącą kolejne 2%,
 • Składkę podstawową pracodawcy wynoszącą 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz możliwą składkę dodatkową wynoszącą kolejne 2,5%,
 • Składkę powitalną ze strony państwa w wysokości 250 zł oraz dopłatę roczną w kwocie 240 zł.

Czy nowe składki będą mieć wpływ na obecnie odprowadzaną składkę na Fundusz Pracy? Pracodawca będzie płacił o 0,5% mniejszą składkę na tenże Fundusz.

Do kogo będą należeć składki opłacane w ramach PPK?

PPK będą obsługiwać Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Ile właściwie można zaoszczędzić? Jeżeli zarabiamy minimalną pensję krajową, czyli 2100 zł brutto, co miesiąc odkładamy 42 zł. Kolejne 31,5 zł dołoży pracodawca i 20 zł otrzymamy od państwa (20x12 daje wspomniane 240 zł rocznie). Po 25 latach odłożymy 44 tys. zł. Nie jest to duża kwota, ale nawet takie pieniądze lepiej jest odłożyć, niż zwyczajnie - przejeść. Kiedy ukończymy 60 rok życia, będziemy mieć prawo wypłaty 25% kapitału, a pozostałą część rozłożymy na miesięczne raty przez 10 kolejnych lat, tym samym unikając podatku od zysków kapitałowych. Oznacza to, że każdego miesiąca otrzymamy dodatkowe 275 zł. Czy wszyscy pracownicy jednocześnie przystąpią do nowego pracowniczego programu emerytalnego?

Harmonogram przystępowania do PPK

PPK ma pomóc polskim emerytom przybliżyć się do standardu życia obywateli w krajach Europy Zachodniej. Oni już od wielu lat uczestniczą w pracowniczych programach długoletniego oszczędzania. W naszym kraju od 27 lat nikt takiej możliwości zaproponował – dlatego teraz warto zastanowić się nad rządowym programem poprawy bezpieczeństwa finansowego na emeryturze. Jaki jest harmonogram przystępowania do PPK?

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych od 1 stycznia 2019 do 1 lipca 2020 roku:

 • 1 stycznia 2019 roku – podmioty zatrudniające ponad 250 osób,
 • 1 lipca 2019 roku – podmioty zatrudniające od 50 do 249 osób,
 • 1 stycznia 2020 roku – podmioty zatrudniające od 20 do 49 osób,
 • 1 lipca 2020 roku – podmioty zatrudniające od 1 do 19 osób i jednostki sektora finansów publicznych.

Pracownicze Plany Kapitałowe – najważniejsze pytania i odpowiedzi

Temat Pracowniczych Planów Kapitałowych rodzi wiele pytań. Postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze z nich.

 • Czy Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe?

Odp.: System PPK jest dobrowolny, ale każdy pracownik od 18 do 55 roku życia przystępuje do niego automatycznie. Z programu można zrezygnować, co dwa lata składając pisemną deklarację (automatyczny mechanizm zapisu uaktywnia się co dwa lata).

 • Do kogo należy wybór Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych?

Odp.: Wyboru dokonuje przedsiębiorca. Wymogiem dla TFI jest trzyletni okres prowadzenia działalności w Polsce oraz kapitał zakładowy, wynoszący co najmniej 10 mln zł.

 • Czy można wypłacić środki wcześniej?

Odp.: Tak, pieniądze można wypłacić wcześniej, ale musimy liczyć się z utratą bonusów od państwa. Środki można też pożyczyć od samego siebie (tylko raz!), np. kiedy potrzebujemy pieniędzy na wkład własny na mieszkanie. Pieniądze musimy zwrócić w ciągu 20 lat, jeśli w momencie ich pożyczenia nie przekroczyliśmy 45 roku życia. W momencie choroby swojej czy kogoś bliskiego, możemy otrzymać jednorazowo maksymalnie 25% środków.

 • Czy środki z PPK są dziedziczone?

Odp.: Pieniądze gromadzone w ramach PPK są dziedziczone. W przypadku śmierci jednego z małżonków, raty będą wypłacane drugiemu. W przypadku śmierci obojga, zaoszczędzone środki otrzymają spadkobiercy.

 • Co się dzieje z odkładanymi funduszami podczas zmiany pracy?

Odp.: W momencie zmiany pracodawcy, należy zgłosić w nowej firmie oświadczenie o gromadzonych rachunkach w ramach PPK. Nowy pracodawca złoży wniosek o transfer środków i dalej będzie kontynuować wpłaty.

 • Czy środki z PPK może zająć komornik?

Odp.: Środki z PPK są wyłączone z zajęcia przez komornika. Wyjątek stanowią roszczenia alimentacyjne.

 • Czy partycypując w PPK, musimy rezygnować z innych dobrowolnych funduszy emerytalnych?

Odp.: W żadnym wypadku – oszczędzać można na kilka sposobów.

Oszczędzanie na emeryturę na kilku frontach

PPK nie musi być jedynym programem do oszczędzania na przyszłość. Chociaż nie musimy obawiać się, że podzieli los Otwartych Funduszy Emerytalnych, warto na kilka sposobów zabiegać o bezpieczeństwo finansowe na starość. Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatne pieniądze obywateli, chociaż składa się na nie i pracownik, i pracodawca, i państwo. IKE i IKZE również należą do dobrowolnych funduszy emerytalnych, które pozwalają zadbać o budżet na przyszłe lata.

Każda złotówka odkładana na ten cel może pomóc nam żyć aktywnie. A dodatkowego wsparcia podczas jesieni życia udzielą nam instytucje pozabankowe, które mają w swojej ofercie najlepsze pożyczki dla emerytów.

Aktywne życie na emeryturze z szybką pożyczką dla emeryta

Życie na emeryturze to nie tylko ciepłe kapcie i telewizor. To spędzanie czasu z wnukami, podróże (sprawdź, jak przygotować się do wymarzonych wakacji) i inne aktywności, na które wcześniej zwyczajnie nie mieliśmy czasu. Sport? Jest wiele dyscyplin, które można uprawiać bez względu na wiek. Teatr? Kino? Muzea? Jest wiele miejsc, w których można przyjemnie spędzać czas, tym bardziej, że emeryci lubią być aktywni i chcą się rozwijać!

Na emeryturze można żyć aktywnie!

Chociaż seniorzy dobrze radzą sobie z finansami (co trzeci emeryt jest w stanie odłożyć 10 procent wynagrodzenia) czasami może być im potrzebne dodatkowe wsparcie. Takiego udzielą instytucje pozabankowe, oferujące pożyczki dla emerytów. Takie pożyczki pozabankowe wymagają mieszczenia się w określonym przedziale wieku (wnioskując w firmach Szybka Gotówka, Wonga czy Credissimo możesz być nawet 100-letnim pożyczkobiorcą!), polskiego obywatelstwa, rachunku bankowego, telefonu komórkowego i stałego dochodu (w tym emerytury). A jeśli gubimy się w nowoczesnych usługach finansowych i nie chcemy aplikować przez internet, zawsze można starać się o pożyczkę do domu. Na taką możliwość możemy liczyć w firmach Provident czy Bocian Pożyczki. Emeryci mogą przebierać w ofertach! Przekonaj się sam, jak łatwe jest pożyczanie bez względu na to, ile mamy lat.

„Kluczowym wyzwaniem, przed którym stoi nasze państwo, jest upowszechnienie oszczędzania na emeryturę. Wskazując Polakom możliwości, z jakich mogą skorzystać i tworząc warunki, które sprzyjają odkładaniu na jesień życia, można osiągnąć ten cel. Pracownicze Plany Kapitałowe mogą być rozwiązaniem, które pomoże oszczędzać pieniądze na starość” – komentuje Maciej Suwik, ekspert Loando.pl.


[1] Imperial College London, badanie z 2017 roku
[2] Główny Urząd Statystyczny, dane z 2016 rok
[3] Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r19972221002,Projekt-ustawy-o-pracowniczych-planach-kapitalowych.html
[4] Pracownicze Plany Kapitałowe - bezpieczeństwo finansowe i wyższy standard życia Polaków na emeryturze, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/id/6179176

Darmowe pożyczki
Netcredit
500 zł / 30 dni
Pożyczka Plus
1000 zł / 30 dni
Smart Pożyczka
1000 zł / 30 dni
Solcredit
5000 zł / 50 dni
AXI Card
6000 zł / 30 dni
Ofin
2000 zł / 30 dni

Dodaj komentarz

######## ####### ######## #### ######## 
  ##  ##   ## ##   ## ## ##   ## 
  ##  ##   ## ##   ## ## ##   ## 
  ##  ##   ## ########  ## ######## 
  ##  ##   ## ##     ## ##  ##  
  ##  ##   ## ##     ## ##  ## 
  ##   ####### ##    #### ##   ## 

Zaloguj się, aby nie zobaczyć więcej tego pola

Komentarze